Jdi na obsah Jdi na menu
 


VANDALIZMUS JE STÁLE PŘÍTOMNÝ

21. 3. 2007

 

VANDALIZMUS JE STÁLE PŘÍTOMNÝ

Již nějakou dobu v našem městě funguje bezpečnostní kamerový systém monitorující vytypované lokality kde dochází k zvýšenému pohybu osob. Rozsah tohoto systému má samozřejmě svůj limit, ale i tak bezesporu významným způsobem napomáhá při identifikaci pachatelů trestné činnosti. Samotný problém kriminality, kam patří rovněž vandalizmus doprovázený ničením veřejného a soukromého majetku však neřeší.

Kde hledat důvody 

Rozhodně neuškodí, když si znovu připomeneme skutečnost, že příčiny nárůstu patologického jednání ve společnosti nutno hledat mimo jiné v nedůsledné výchově mládeže ze strany rodičů, pedagogů, vychovatelů. Avšak neměli bychom  ani podceňovat negativní vliv pořadů zobrazujících násilí, počítačové hry, snadno dostupné drogy, alkohol. Svůj podíl na tomto stavu  zde mají rozvrácené rodiny, bití, šikana, nedostatek nebo naopak přebytek  pozornosti, lásky,  atd. To vše člověka do jisté míry pro budoucnost poznamená.

V současné době  navíc dochází k systematické morální, kulturní, ekonomické,  i sociální devastaci našeho národa. Morálka poklesla, z lidí se stávají hyeny. Za příklad můžeme uvést uznávání pokřivených hodnot kdy peníze, moc, kariéra, sláva, atd. bývají určitými lidmi  z  hlediska  životní spokojenosti kladeny na první místo. Oblíbenými hrdiny konzumní společnosti  dneška jsou  dobře situovaní, profesně  úspěšní   draví jedinci, kteří zpravidla opovrhují cnostmi jako čest, spravedlnost, zdvořilost, pokora. Týká se to hlavně byznysmenů, zbohatlíků, patří sem rovněž arogantní politici, někteří novináři, zhýralé, marnotratné, často drogám holdující celebrity, nebo sportovní hvězdy, jenž mnohdy pro dosažení špičkových výkonů používají nezákonných prostředků. Novodobí hrdinové též povstávají z exibicionistů  stupidních reality show typu "Vyvolení" kde se zase všechno točí hlavně kolem slávy a peněz.

Brutalita, bezohlednost, vypočítavost, chladný cynismus, ovšem také  primitivizmus  jsou projevy, které se stávají zcela běžnou normou chování a vystupování. Kdo chce snad pochybovat, nechť každý den  bedlivě sleduje večerní zprávy na Nově, nebo si občas přečte několik příspěvků diskuzních fór přístupných na internetu (centrum cz. atd.), které  kolikrát hraničí s opravdovou debilitou. Prostřednictvím médií  se   dozvídáme  o otřesných případech  surového týrání dětí, zvířat, domácím násilí, okrádání lidí, různých úchylnostech, obscéním chování, bezcitnosti, únosech, loupežích, vraždách. Tak by se dalo pokračovat dál. Za  výše zmíněné těžké zločiny jsou přitom paradoxně udělovány dosti nízké tresty. Lidský život  nemá v naší zemi valnou cenu. Důsledek tu musí být.  Vše spolu totiž úzce souvisí a dohromady logicky ovlivňuje jednání i psychiku dospívajícího člověka, který v  takovémto nenormálním prostředí  plném svinstva vyrůstá.

Vandalismus bývá typickým projevem negativně ventilované agresivity. Někdo už k tomu má sklony od narození, nezvládá své emoce. Převládají záporné vlastnosti. Takové osoby lze označit za duchem nízké,  charakterově vadné jedince, jinak řečeno  primitivy, kteří  nemají žádnou  úctu k nikomu a ničemu,( život, zdraví,vlast, majetkek), ale  ani vůči sobě. Nebojí se následků svých činů. Hlavní smysl života vidí v nevázaném konzumu, sexu, (sebe)destrukci, (adrenalinové zábavy, zběsilé jízdy autem ) a dalšímu hazardu.

Z praxe jest známo že  psychopati a primitivové mívají tendence šířit negativní projevy do okolí.  Agresivita  plodí další násilí, špatné příklady táhnou, zejména v rámci rodiny nebo party. Ti, kdož byli vystaveni příkoří se mstí na druhých, většinou slabých a bezbranných, věci nevyjímaje (vandalismus). Motivem agresivního jednání může být také nuda, pocit prázdnoty, touha nějak na sebe upozornit , potřeba vybít si nakumulovaný vztek jemuž předcházejí takové  prožitky  jako třebas křivda, ponížení, rozchod z partnerem, ztráta zaměstnaní atd. Dále jsou to různé komlexy, nebo za tím vězí psychická porucha či úchylka těžšího rázu. Agresivitě přispívá též zvýšená konzumace masa(adrenalin), alkohol, drogy. 

Nic však nemůže sloužit jako omluva. Proti všem zmíněným projevům agresivity je nutno bojovat všemi dostupnými prostředky. Kde selhává výchova s osvětou, tam musí nastoupit různá opatření včetně represe, tak aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví, životů, i hmotných statků. Jak to funguje v praxi, víme všichni. Delikventi utíkají z ústavů, úchylné chování je omlouváno jejich duševnim stavem, mladiství vrazi jsou chráněni ze zákona (identita), atd.

Problematika vandalizmu už byla na stránkách tisku probírána mnohokrát.Je to však záležitost stále aktuální,neboť prakticky každý týden  máme sami možnost vidět spoušť způsobenou řáděním podnapilých chuligánů, kteří se  nad ránem vracejí z barů či diskoték takřka v každém větším městě.  Rozbité lahve,polámané keře,rozházené odpadky,utrhané koše nebo poškrábaný lak parkujících automobilů hovoří za vše.

Období okolo Vánoc pak bývá typické užíváním tzv. „zábavní“pyrotechniky,což není opět nic jiného, než prostý vandalizmus,přičemž neváhám použít slovo výtržnictví. Lví podíl na výše uvedených deliktech mají právě mladiství, o tom není pochyb.Podle mého názoru  tomuto destruktivnímu jednání napomáhá též skutečnost, že mladí lidé příslušné věkové skupiny jsou si dobře vědomi své beztrestnosti a tím faktické nepostižitelnosti. To by se však mohlo do budoucna změnit. Připravovaná novela trestního zákona totiž obsahuje návrh snížit hranici trestní odpovědnosti na 14 let věku. Zdali projde je otázkou. Vzhledem k přibývajícím počtům závažných trestných činů páchaných právě dětmi a mládeží tento krok jednoznačně schvaluji. A co Vy?

Helios

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář