Jdi na obsah Jdi na menu
 


SEKTY

9. 4. 2008

 

ÚVOD

 

Sekty jsou stále aktuálním problémem dneška. Přestavují totiž nebezpečí manipulace a ztráty svobody, ale také psychického či fysického zdraví pro každého, kdo se dostane pod jejich vliv.

Že si momentálně udržují  docela silnou posici svérázných vykladačů víry na poli náboženských hnutí dokládají aktuální případy dění okolo nich, kdy jsou  díky pozornosti médií  postupně odhalovány jejich zvrácené metody budící  odpor veřejnosti u nás i ve světě, a to  především z důvodu týrání a zneužívání dětí. Sektářů přibývá mimo jiné díky celkovému klimatu soudobé konzumní společnosti. Ta pro ně vytváří ideální podhoubí. Frustrovaní lidé hledají  nějakou alternativní cestu. V sektě zprvu nalézají to, čeho se jim v životě dostává málo, nebo nedostává vůbec - např: pozornosti, laskavých slov, ale i odpovědí na otázky ohledně smyslu života, spirituality atd. Vidí, že alespoň někdo má o ně zájem, mohou někam patřit, být součástí nové velké  "rodiny". Naslouchají, poslouchají a hlavně začínají  sektě bezmezně věřit. Vše se zdá být v pořádku, alespoň ze začátku. Jenže pak přichází obrat.

 

 

 JAK SEKTY FUNGUJÍ

 

Mechanismus působení sekt je vcelku znám, vždyť na toto téma vyšlo již mnoho prací. Připomněme si tedy jen ve stručnosti nejzákladnější znaky, jimiž  se  sekty projevují.

 

Za sektou stojí zpravidla nějaký vůdce, který vyžaduje absolutní poslušnost a loajalitu. Ať už násilím nebo dobrovolně naverbovaní členové, kterým je systematicky vymýván mozek, jsou permanentně přesvědčováni o správnosti většinou dogmatického, záměrně překrouceného učení, jenž sekta horoucně propaguje. Za účelem  prosazení této  svévole se leckdy užívají násilné prostředky - vydírání, bití, pohlavní zneužívání,drogy. Členové sekt nezřídka kdy musí odevzdávat svůj majetek nebo peníze. Klíčová slova, jenž hlavní,často samozvaný  a pomatený představitel označující sám sebe  za mesiáše kompetentního o všem rozhodovat používá vůči svým podřízeným jsou zejména: musíš, nesmíš. Kdo se nemíní podvolit daným pravidlům je zastrašován či vydírán, nebo rovnou vyloučen, což dotyčný, kterému pobyt v sektě obrátil myšlení naruby těžce nese. Zpravidla „guruové“ neopomenou aplikovat omezování osobní svobody. Lidem je bráněno ve styku s rodinou i okolním světem. Že přitom dochází k porušování platných zákonů, jim nijak nevadí. Oni totiž mají své vlastní zákony.

  Fanatičtí vůdci některých sekt dokonce nabádají členy k tomu, aby společně odešli do lepších světů, třeba v podobě hromadné sebevraždy, což bylo také v několika případech úspešně vykonáno. Sekty také  rádi ohlašují brzký konec světa, či příchod spasitele, na který je třeba se řádně připravit. Jehovisté nesmějí darovat krev.

  Pokud sekta člověka nezničí úplně, tak ho alespoň na nějakou dobu,v horším případě trvale, nějakým způsobem poznamená, podaří-li se ovšem  vůbec dotyčnému  vymanit z jejího vlivu. Opětovné začlenění do normálního života bývá svízelné a zpravidla se neobejde bez pomoci zkušeného psychologa.

  Obětmi sekt se stávají většinou snadno manipulovatelní, psychicky slabí jedinci bez vlastního názoru, často jsou mezi nimi paradoxně lidé vyššího vzdělání, např.doktoři,ale bohužel také děti,a to nejen sektářských rodičů. Ty to odnáší nejvíce, protože se sektářským praktikám v podstatě nemohou bránit.

  Sekty dovedou být  zákeřné ve způsobu získávání nových příznivců. Jejich vůdci, povětšinou mužského pohlaví, umí vystupovat velmi přesvědčivě. Pečlivě udržovaný zevnějšek a šarm, včetně charisma, je činí přitažlivými hlavně pro ženy. Rovněž  bývají dobrými manipulátory i řečníky. Na určité jedince působí věrohodně, čímž  snadno nalákají důvěřivé ovečky do svého stáda.

 

Mohu-li tedy na základě předloženého pojednání něco doporučit zejména mladým lidem, kteří hledají vyšší poznání, pak nechť se raději sektám vyhýbají. Kvalitních informací o sektách je dneska naštěstí  k dispozici dostatek. Co se zdá podezřelé, je třeba rychle prověřit, hlavně se nenechat takzvaně obalamutit. V případě nejasností nebo jiných problémů bude pro dospívající mládež dobré  svěřit se rodičům, nebo vyhledat nějakého odborníka, který se v sektách dobře vyzná.

 

Alternativní směry

 

Také v oblasti další alternativy, okultismu a léčitelství stále operuje celá řada  různých podvodníků, šarlatánů, ubohých diletantů a pomatenců vydávajících  sebe samé za Bohem vyvolené spasitele. Někteří z nich hrdě prohlašují, že měli vnuknutí, vize, nebo dokonce  přímo osobní kontakt s mimozemšťany. Zneužívají lidské  důvěry, ale i hlouposti. Tahají z lidí horentní sumy peněz,  přičemž výsledky jejich práce nestojí za nic. Slibují doslova nemožné. Něco, co sami nemohou zaručit, natož ihned poskytnout, např.rychlou pomoc, spásu, okamžité uzdravení, nabití různých okultních schopností, nebo odstranění jakéhokoliv problému bez přičinění  klienta.

Nejhorší však bývají ty případy,kdy si podobné věci  podmiňují realizací nesmyslných příkazů či pochybných rituálů, což bývá právě případ sekt. Potom může už jít třeba o zdraví, nebo bývá v sázce  to nejcennější, totiž život. Takovým jednáním se tito politováníhodní „mudrcové“ prohřešují proti Universálním  zákonům jež  sami proklamují, nabádaje druhé k  jejich bezpodmínečnému dodržování.

   Navíc tím poškozují dobré  jméno ostatních poctivých lidí působících ve alternativní sféře,  kupř. Lidové léčitelství. Dále  to znamená profanaci a diskreditaci všech alternativních směrů v očích široké veřejnosti, což nahrává  zejména jejich odpůrcům z řad oficiálních představitelů vědy, jakožto sveřepých zastánců materialistického světonázoru, kterým  byly tímto politováníhodným způsobem poskytnuty další důvody k tomu, aby mohli tyto dle nich „pavědecké“ obory napadat, zpochybňovat, zesměšňovat a urážet.

V naší republice za tímto účelem vznikl spolek skeptiků zvaný "Sysifos" sdružující  radikální vědce-oponenty jakýkoliv dle nich šarlatánských, nevědeckých metod. Kladné výsledky dosažené použítím alternativních  postupů  Sysifofce příliš nezajímají, hlavně je však nepřesvědčí. O spolupráci nejeví valný zájem. Co se nedá zjistit a ověřit dostupnými prostředky současné vědy, pro ně jednoduše neexistuje.

 Pak je tu  ještě jedna zvláštní skupina lidí, snažících se propagovat duchovno literární formou. Motivováni jsou buď upřímnou snahou pomoci druhým, nebo jim jde prostě jenom o to se zviditelnit. V důsledku nedostatečných znalostí a mnohdy nevyvážené psychiky působí jejich díla poněkud rozpačitě,často obsahují nesmyslná  tvrzení nebo zavádějící informace a čtenářovi, který dosud nemá v základních otázkách  filozofie ducha jasno, mohou akorát tak zamotat hlavu nebo dokonce vážně narušit duševní rovnováhu.

Z toho vyplývá, že při četbě takovéto literatury to chce jistou dávku obezřetnosti a používání vlastního úsudku. Nakonec, zkušení známí na tomto poli nám také určitě rádi poradí.

 

Helios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář