Jdi na obsah Jdi na menu
 


OHEŇ - DÁRCE ŽIVOTA

14. 4. 2007

 

Jestliže vše, co se mění pomalu, je vysvětleno životem, vše, co se mění rychle, je vysvětleno ohněm. Oheň je ultra-živoucí element. Je to důvěrný přítel a je universální. Žije v našich srdcích. Žije v Nebi. Povstává z hloubky podstaty a nabízí sám sebe s vřelostí lásky. Nebo se může stáhnout do podstaty a ukýt se tam latentní a potlačený, tak jako nenávist a pomsta. 

G. Bachelard: Psychoanalýza Ohně

 

 OHEŇ-DÁRCE ŽIVOTA

Pomalu se  blíží  předvečer prvního Máje charakteristický tzv. "pálením čarodějnic" - zvykem, jenž má kořeny v pohanské tradici  jakožto keltský  svátek  jara  Beltine. Pojďme si tedy  říci  něco bližšího k živlu, který je  svázán  s tímto obyčejem.

Oheň je obsažen ve všem Stvořeném. Jak praví esoterní nauky, představuje počáteční impuls veškerých dějů. Vůle, jakožto činný prvek Ducha podléhá právě Ohni. Byl prvním živlem, který povstal z Pralátky (Akaša) při tvoření Universa. Fiat Lux - Budiž Světlo. Život bez ohně není možný. Jeho protipólem  je živel vody (tma, ženský aspekt), umožňující ohni stát se zjevným. Oba živly tvoří navzájem dualitu (Jing,Jang). Jejich vzájemná rovnováha v organizmu znamená  zdraví. Oheň představuje elektřinu, voda zase magnetismus. Bytosti ohně obývající astrální sféru se nazývají Salamandři.

Asociace ohnivého živlu 

Planety: Mars, Slunce.  Znamení:  Lev,Beran,Střelec. Roční období: Léto. Temperament: cholerický. Princip: Mužský, Vlastnosti: odstředivost, expanzivita. 

Ohnivá substance, obrazně řečeno, hoří uvnitř všech našich lidských duší bez rozdílu pohlaví a rasy s různou intenzitou, přičemž převládá více buďto kladná či záporná polarita-viz temperament. Fysický Oheň někdy umí uchvátit lidskou mysl pozoruhodným způsobem, tak že  přivede člověka až do stavu extáze - příklad pyromanie.

Živel ohně ztělesňuje nezkrocenou sílu, záření, moc, energii. Na lidskou psychiku působí povětšinou blahodárně. Ve své hmotné manifestaci očišťuje, povznáší, uzdravuje, dává naději, mění strukturu věcí. Se zřetelem k těmto vlastnostem vzbuzuje údiv, úctu, lásku i respekt. Na druhou stranu však vyvolává strach a obavy, vždy podle okolností, momentální situace. Bývá snadno uchopitelným nástrojem aplikovaným lidmi v případě slávy, revoluce, vzpoury, vášně, pomsty. Oheň se stal se  symbolem Olympijských her, také však zmíněných revolucí.

Pro naše předky oheň  znamenal život. Tehdy byl užitečným, takřka nepostradatelným pomocníkem. Jako jediný zdroj poskytoval přírodní oheň lidem teplo, laskavé světlo, ochranu i pohodlí, když zapadlo Slunce a nastala temná noc, za vlády paní Zimy. Tak tomu vlastně zůstalo až dodnes, jen jsme se s rozvojem vědy a techniky naučili využívat kvalitativní stránky ohně ještě dalšími způsoby. Dokážeme ho přetransformovat do různých forem (elektřina) atd. Ovšem nic se podle mne nevyrovná kráse ve tmě plápolajícího ohně  živeného dřevem v jeho fysické podobě z hlediska visuálního efektu. Přibližuje nás Přírodě. Určitě mnozí lidé potvrdí, že pohled do plamenů celkově zklidňuje. Vzpomeňte, jaké kouzlo přináší takové  posezení u letního táboráku.

Oheň tedy nadále plní roli věrného sluhy a přítele člověka. Jak ale víme, tento mocný živel nám ukazuje rovněž svou druhou, odvrácenou tvář. Dovede zabíjet a ničit. Záleží ovšem vždycky na  vůli člověka (vyjma přírodních katastrof) jak se rozhodne s ohněm naložit.

Oheň máme v sobě všichni, je to totiž dáno naši podstatou. Věčný Plamen našeho Ducha nikdy nezhasíná. Vyžaduje však neustálou  kultivaci tak, aby byl rozvíjen  výhradně jeho kladný aspekt. Jinak přináší zkázu.

Závěrem bych rád zmínil terapeutické působení prostřednictvím ohně. Podle mého soudu by se určitě  dalo zvládnout značné množství  agrese  i depresivních stavů, kdyby lidé více využívali přírodní oheň, jako tomu bývalo dříve. Vyhledávejme jej proto co nejvíc. Za dlouhých zimních večerů potom můžeme živý oheň nahradit  zažehnutím obyčejné svíce, nebo solnou lampou,  protože ne  každý máme možnost využít předností domácího krbu, či kamen.

Helios

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář