Jdi na obsah Jdi na menu
 


UMĚNÍ (ART)

4. 7. 2008

 

Pokus o vymezení pojmu

Umělecký projev, kam řadíme hudbu, literaturu, filmovou tvorbu, výtvarné umění (malířství, sochařství) atd.  jakožto jeho druhy, představuje pro  umělce, kteří se jím zabývají specifický způsob seberealizace.

Uměleckou tvůrčí činnost bych definoval jako schopnost člověka  vyjádřit skrze  určité dílo své vlastní představy,  a vnitřní pocity (emoce) v souladu se svojí  duchovně duševní kvalitou. Tak vznikají  umělecká díla zpracovávající různé oblasti lidského života. Některá se zabývají toliko jedním konkrétním tématem a tehdy potom hovoříme o dílech koncepčních, což je charakteristické zejména pro hudbu.

Umělecké dílo, ať už obraz, kniha, socha, či hudební nahrávka působí hlavně na naše emoce a city. Může potěšit, rozladit, vyvolat radost nebo naopak smutek či depresi. Konkrétní umělecký projev vždy zapůsobí na každého jinak. Hodnocení kvality uměleckých výtvorů pak probíhá v rámci vkusu a estetického cítění příslušného jedince. To, co jeden považuje za mistrovský počin, bude pro druhého znamenat obyčejný průměr, nebo dokonce kýč.

Umění obohacuje lidského ducha. Bez jeho přítomnosti by byl lidský život ochuzen. Jsou však lidé, kteří umění ke svému životu nepotřebují. Většina umělců tvoří hlavně pro vlastní uspokojení, ovšem většinou rovněž i za účelem  přinášení radosti ze svých výtvorů také druhým lidem.

Umělecká díla ale nejsou vždy koncipována pouze tak, aby působila svojí visuální nebo akustickou formou výhradně na povrchní city člověka. Prostřednictvím uměleckých děl jsou taktéž sdělována hlubší poselství, myšlenky nebo konkrétní názory jejich autorů na ožehavá témata, společenské problémy, politickou situaci ve světě apod. Náměty určitých knih, filmů a hudebních textů, především rockových a heavy metalových kapel se zabývají kupř. obžalobou válek, otevřeně vystupují proti násilí, porušování lidských práv, týrání zvířat, poukazují na ničení životního prostředí, atd. Zpracovávány jsou však také otázky lidské povahy, emocí, mystérium rození, umírání a smrti, krásy přírody, mytologie, nebo bývá jako námět volena nějaká historická událost, či osoba, atd.

 
 Když muzikanti koncertují

Při veřejném vystupování zpěváků a hudebních formací intervenuje do smyslového vnímání diváka mimo hudby také celkové charisma interpretů. Dochází k  vzájemné interakci, která kolikrát způsobuje kolaps jisté části publika. Týká se to hlavně dívčích fanynek z řad pubertální mládeže. Ani umělci nebývají během představování svých dovedností ušetřeni pocitu radosti až extáze, zvlášť když vidí  rozvášněný dav fanoušků pod podiem. Někteří hudebníci nedokáží unést svoji slávu a propadají drogám.  

Kterak přichází na svět umělecké dílo? Nejprve musí přijít nápad, jemuž často předchází nějaká inspirace. Myslím, že člověk nevytváří nic přímo sám ze sebe. Vše, co kdy na této Zemi vzniklo zásluhou člověka, včetně vynálezů, pochází z primárního zdroje, jímž je duchovní svět idejí. Talentovaný lidský Duch má schopnost tyto ideje zachytit, zpracovat a následně převést do hmatatelné podoby. Někdy se zjeví člověku idea ve snu, jindy je zase inspirací nebo  motivem kreativity třebas láska k ženě. Ovšem může to být zrovna tak  vztek nad  počínáním mocných, kteří  nahání obyčejné lidi do spárů válek, bídy a neštěstí. 

Vlohy či předpoklady, tedy všeobecně talent, si člověk přináší většinou z předchozích  životů (inkarnací). Jak jinak vysvětlit naprostou genialitu některých uměleckých děl?  Mnoho současných ale i historických umělců si právem zasluhuje označení geniové, neboť jejich tvorba je ryzí Art. Přitom vůbec nesejde na tom, o jaký druh umění se  jedná. Všem těmto mnohdy nedoceněným Mistrům, jejichž nesmrtelná díla dokážou překonat čas, patří můj velký obdiv.

Helios

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář